Våre verdier

Våre verdier skal gjenspeiles i alt vi gjør!

Romett står for:

R – Raushet. Hos Romett er humor viktig. Her er det høyt under taket og en god atmosfære.

O – Omsorg. Du blir tatt i mot som du er, og hvert enkelt menneske blir møtt med respekt og varme.

M – Modig. Vi tør å tenke utenfor boksen. Vi vil bidra til mer – til noe stort!

E – “Erlig”. Vi skal være ærlige i alt vi gjør.

T – Tro. Vi tror på det vi gjør og drives av engasjement.

T – Tillit. For å tro på ærligheten, for å våge å være modige, å vise omsorg og raushet, ja da trengs det tillit. Tillit skal vi få, og tillit skal vi gi!